Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ερυμάνθου

Στο πλαίσιο των επαφών στην ορεινή Αχαία έγινε επίσκεψη από τον υποψήφιο βουλευτή Αχαίας του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη Παναγιώτη Διαμαντόπουλου μαζί με τους συνοδοιπόρους Δημήτρη Βελισσάρη συνυποψήφιο βουλευτή και το μέλος της εκλογικής επιτροπής Βαλεντίνο Αθανασόπουλο στον Δήμο Ερυμάνθου.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Ερυμάνθου είναι κατεξοχήν ορεινός δήμος με πλούσιο φυσικό κάλλος και ιδιαίτερη γεωμορφολογία, καλύπτοντας μια αρκετά μεγάλη έκταση. Χαρακτηρίζεται ως μια αγροτική περιοχή και η εκεί τοπική οικονομία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, ιδιαίτερα στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ο Δήμος Ερυμάνθου είναι 3ος στην παραγωγή γάλακτος.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Μπαρή ο οποίος μας ενημέρωσε για για τα προβλήματα του δήμου.

Ο κ. Μπαρής μας ενημέρωσε για τα προβλήματα του τρόπου της χρηματοδότησης του δήμου (ανάλογα με τον πληθυσμό), της έλλειψης προσωπικού, αλλά και της ερημοποίησης της περιοχής.Μας επισήμανε την προσπάθεια που γίνετε από το υπάρχον προσωπικό ώστε ο δήμος να λειτουργεί άψογα.

Η καταπολέμηση της υποχρηματοδότησης θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και της τοπικής (απόδοση φόρων απευθείας στον δήμο και την περιφέρεια στα πλαίσια του συμμετοχικού προϋπολογισμού), αλλά και της κεντρικής εξουσίας (με αύξηση ΚΑΠ).  Με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και ανάπτυξη της συνοχής του κοινωνικού ιστού, το ΜέΡΑ25 αγωνίζεται για τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών που παρέχονται με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ΜέΡΑ25 προκρίνει την αποκεντρωμένη διαχείριση των τοπικών προβλημάτων και ευκαιριών και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης με συμμετοχικούς και πλουραλιστικούς όρους. Με τον Καλλικράτη να έχει συνενώσει μεγάλες γεωγραφικά περιοχές σαν τον Δήμο Ερυμάνθου καταργώντας στην ουσία τη δυνατότητα αυτοδιάθεσης μικρών κοινοτήτων, το ΜέΡΑ25 προτείνει τον επαναπροσδιορισμό του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας με βάση όχι μόνο δημογραφικά κριτήρια, αλλά και τις γεωμορφολογικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αντιπροσωπευτική αυτοδιοίκηση όλων των περιοχών.