Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους.

Το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη έδωσε τον αγώνα μέσα και έξω από την βουλή υπέρ των αρχών του ανθρωπισμού και του ορθολογισμού. Πολλοί ταυτίστηκαν με την προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας μας που εμείς θεωρούμε θεμελιώδη, αλλά δυστυχώς αυτή η προσπάθεια δεν έγινε γνωστή σε μεγάλη μερίδα λόγο του αποκλεισμού μας από τα ψηφιακά μέσα προβολής.

Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι μια συντριπτική ήττα των προοδευτικών δυνάμεων. Σεβόμενοι την βούληση του Ελληνικού λαού και αφού κάνουμε την αυτοκριτική μας θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην λεηλασία των πολιτών και τον σκοταδισμό που έχει επιβληθεί στην χώρα μας. Οφείλουμε να συζητήσουμε την “επόμενη μέρα”.

Είναι ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη η επιλογή να βρίσκομαι για 2η φορά στο ψηφοδέλτιο του ν. Αχαΐας εκπροσωπώντας το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη.

Με συνέπεια συνεχίζω τον αγώνα μέσα από το ψηφοδέλτιο του #ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές, που το μόνο που έχουν καταφέρει είναι διάλυση και ερημοποίηση.

Διάλυση του κοινωνικού ιστού με την αρπαγή των σπιτιών των συμπολιτών μας μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ερημοποίηση της υπαίθρου και παράλληλα καταστροφή της με την δημιουργία βιομηχανικών Α.Π.Ε. ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Μόνο με ρήξη απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές πολιτικές μπορεί να έρθει η ελπίδα και η αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος ενάντια στον ζόφο που θεσμοθέτησαν τα μνημονιακά κόμματα εξουσίας (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ).

Πρώτη φορά ρήξη γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς!

Νέο περιεχόμενο στη Δημοκρατία: Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών (ΔΙΑΣΚΕΠ) παντού!


▪ Μοχλός εκδημοκρατισμού της Οικονομίας

▪ Ούτε Ιδιωτικοποίηση ούτε Κρατισμός

▪ Ούτε Κεφάλαιο ούτε Γραφειοκράτες

Το δίλημμα Κράτος-Κεφαλαιοκράτες, Ιδιωτικομανία-Κρατισμός, εγκλωβίζουν την κοινωνία σε συντηρητική τροχιά που, εν τέλει, αποκλείει τον εκδημοκρατισμό – ο οποίος πνίγεται όταν η οικονομική εξουσία εγκλωβίζεται στο δίπολο Ιδιωτικοποίησης-Κρατικοποίησης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της Ολιγαρχίας & της Οικονομικής Αναποτελεσματικότητας.

Το ΜέΡΑ25 σπάει αυτό το δίλημμα με Μοχλό Εκδημοκρατισμού, Ανάπτυξης & Πολιτισμού τα ΔΙΑΣΚΕΠ – τα Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών, τα οποία συγκαλούνται και θεσμοθετούνται παράλληλα με την εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση δικτύων δημόσιων αγαθών (π.χ. ΔΕΗ) και εργαλείων-οργανισμών του κράτους (π.χ. ΑΔΑΕ).

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ απαρτίζονται από (τουλάχιστον) 2/3 κληρωτούς (που εναλλάσσονται περιοδικά) και (το πολύ) 1/3 εκλεγμένων ή διορισμένων από τη Βουλή ειδικών. Τα ΔΙΑΣΚΕΠ επιλέγουν τους ανώτατους δικαστές και τον Κεντρικό Τραπεζίτη και είναι υπεύθυνα για τα δημόσια αγαθά (Υγεία, Παιδεία, ΜΜΕ, Μεταφορές, Δίκτυα Ύδρευσης, Ηλεκτρισμού κλπ), π.χ. εγκρίνουν τον διορισμό των διοικήσεων οργανισμών & κομβικών εταιρειών οι οποίες λογοδοτούν στα ίδια ΔΙΑΣΚΕΠ.

Με τα ΔΙΑΣΚΕΠ στην πρώτη γραμμή, ο διαχωρισμός Κοινωνίας-Οικονομίας καταργείται, η Δημοκρατία διεισδύει τόσο στο Κράτος όσο και στην Οικονομία, ο Κοινοβουλευτισμός αναβαθμίζεται, κι η Αποτελεσματικότητα συμβαδίζει για πρώτη φορά με την μείωση της εξουσίας κεφαλαιοκρατών-γραφειοκρατών επί των πολλών.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

Ο διττός στόχος του ΜέΡΑ25 είναι (α) πραγματικές, απαραίτητες παραγωγικές επενδύσεις στα Δημόσια Αγαθά και (β) η κοινωνικοποίησή τους ώστε να μην τα καρπώνονται/μονοπωλούν (και, συνεπώς, υποβαθμίζουν) ούτε οι ολιγάρχες ούτε οι γραφειοκράτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα ΔΙΑΣΚΕΠ αποτελούν το θεσμικό θεμέλιο της νέας, συμμετοχικής, μορφής ιδιοκτησίας και διαχείρισης των Κοινωφελών Δικτύων Παραγωγής & Διανομής Δημόσιων Αγαθών.

Αμέσως μετά την επανεθνικοποίηση της ενιαίας ΔΕΗ, του ενιαίου ΟΣΕ, των δικτύων ύδρευσης κλπ, τα διοικητικά συμβούλια θα διορίζονται και θα λογοδοτούν σε ΔΙΑΣΚΕΠ ανά δίκτυο/κλάδο. Επί πλέον, αυτά τα ΔΙΑΣΚΕΠ, στο πλαίσιο πραγματικής διαβουλευτικής διαδικασίας (deliberative process), θα διαμορφώνουν εναλλακτικά Αναπτυξιακά Σχέδια τα οποία, κατόπιν, θα τίθενται στην κρίση της Βουλής.

Όσον αφορά το ερώτημα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, το Δημόσιο έχει αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει εκεί που ο ιδιωτικός τομέας αποτυγχάνει συστηματικά. Γιατί δημιουργήθηκε η ΔΕΗ; Επειδή ο ιδιωτικός τομέας απέτυχε να ηλεκτροδοτήσει αποτελεσματικά την χώρα. Ο ΟΤΕ; Το ίδιο. Η ΕΥΔΑΠ; Το ίδιο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΕΣΥ είναι αποτελεσματικότερο στην παροχή υπηρεσιών υγείας (ιδίως κατά την πανδημία) από τον ιδιωτικό τομέα; Καμία! Τα αγαθά κοινής ωφέλειας παρέχονται πιο αποτελεσματικά από δημόσιους φορείς.

Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί τις παταγώδεις αποτυχίες του Κράτους που οφείλονται στους μαζικούς διορισμούς παλαιοκομματικού χαρακτήρα, στην διαπλοκή, στην έλλειψη λογοδοσίας κλπ.

Εδώ υπεισέρχεται η συνεισφορά των ΔΙΑΣΚΕΠ: Εγγυώνται ότι οι δημόσιοι φορείς δεν θα ελέγχονται ούτε από τον υπουργό ούτε από τον ιδιώτη-ολιγάρχη, αλλά θα τους διαχειρίζονται συμμετοχικά τα στελέχη τους που, με τη σειρά τους, θα λογοδοτούν στα ΔΙΑΣΚΕΠ.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θέση μας η μόνιμη, σε πραγματικό χρόνο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην οποία ο υπουργός, η υπουργός, δεν είναι παρά ένας, μία συμμετέχων που την χρηματοδοτεί, την διευκολύνει αλλά δεν την υπαγορεύει. Απορρίπτουμε το μοντέλο υπουργο-κεντρικών μεταρρυθμίσεων, με την/ον κάθε υπουργό να καταργεί την προηγούμενη υπουργο-κεντρική μεταρρύθμιση. Προτείνουμε μόνιμο ΔΙΑΣΚΕΠ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (αποτελούμενο κατά 2/3 από κληρωτούς εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων) και 1/3 κληρωτούς πολίτες). Μόνο έτσι θα πάμε κόντρα στις Σειρήνες που θέλουν το σχολειό και το πανεπιστήμιο φέουδό τους, είτε επιχειρηματικό, είτε συντεχνιακό, είτε χώρο εντός του οποίου αναπαράγεται η ιδεολογική κηδεμονία τους.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το ΜέΡΑ25 έχει κάνει σημαία του την ανάκτηση Δημοκρατικής Κυριαρχίας επί βασικών θεσμικών εργαλείων του κράτους (π.χ. ΑΑΔΕ, ΤΧΣ, Υπερταμείο, Ηρακλή-κόκκινα δάνεια, Χρηματιστήριο Ενέργειας). Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει συγκροτημένη και διεξοδική Πρόταση Νόμου όπου καταγράφεται λεπτομερειακά ο τρόπος με τον οποίο τα θεσμικά αυτά εργαλεία του κράτους θα περάσουν στην δικαιοδοσία ειδικών για την κάθε υπηρεσία ΔΙΑΣΚΕΠ, όχι στους υπουργούς ή άλλους γραφειοκράτες.

Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, η λύση δεν μπορεί να είναι η αντικατάσταση του ενός καθεστώτος από ένα άλλο καθεστώς, με μαζική παραγωγή «δικών μας» δικαστών. Επ’ αυτού, το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει την μόνη σοβαρή πρόταση θεσμικού εκδημοκρατισμού της Δικαιοσύνης. Π.χ. πλήρης διαχωρισμός εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, με την ηγεσία της Δικαιοσύνης να επιλέγεται από ΔΙΑΣΚΕΠ (Διαβουλευτικό Συμβούλιο Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών) αποτελούμενα από κληρωτούς δικαστές (όλων των βαθμίδων) και πολίτες.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα, η ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδας επιλέγεται απ’ όποιαν/ον τυχαίνει να κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου την ημέρα που λήγει η θητεία της προηγούμενης ηγεσίας της Τράπεζας της Ελλάδας. Παράλληλα, η ρύθμιση, οι κανόνες κι οι περιορισμοί των ιδιωτικών τραπεζών, έχει φύγει από την σφαίρα της Δημοκρατικής Κυριαρχίας κι έχει περιέλθει στην Φρανκφούρτη (ΕΚΤ-SSM).

Το ΜέΡΑ25 τόλμησε να υιοθετήσει την πολιτική επέκτασης της συμμετοχικής, διαβουλευτικής διαδικασίας στον τομέα της Νομισματικής Πολιτικής και της Ρύθμισης του Τραπεζικού Συστήματος.

Συγκεκριμένα προτείνουμε η ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας να επιλέγεται από, και να λογοδοτεί σε, ειδικό ΔΙΑΣΚΕΠ Νομισματικής & Τραπεζικής Πολιτικής, να προσφέρει δωρεάν ψηφιακό τραπεζικό λογαριασμό και δωρεάν συναλλαγές σε κάθε πολίτη και, μακροπρόθεσμα, να χρησιμοποιεί αυτούς τους ψηφιακούς λογαριασμούς για την παροχή βασικού εισοδήματος σε κάθε πολίτη.

ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Αχαΐας: Θα είμαστε πάντα στο πλευρό των νέων, στο πλευρό της Ελπίδας για Ρήξη!

Μπορεί η κυβέρνηση μετά την παταγώδη αποτυχία των λαθροχειριών της ώστε να αποφύγει την ΟΡΓΗ και την ΚΑΤΑΔΙΚΗ του Λαού για το έγκλημα των Τεμπών που εκφράστηκε στις μεγαλειώδεις πανελλαδικές κινητοποιήσεις να επέλεξε την επικοινωνιακή επίδειξη θλίψης, δεν ξέχασε όμως τα ακροδεξιά της ένστικτα. Την ίδια ημέρα των «τεθλιμένων υπουργών» η κυρία Κεραμέως με απίστευτο θράσος νομοθετούσε την συμπερίληψη των μαθητικών κινητοποιήσεων στις μορφές σχολικής βίας (bullying) ώστε να καταπνίξει την Αντίσταση των νέων και των μαθητών/μαθητριών στην εκμηδένιση της αξίας της ζωής τους. Δεν πέρασαν 24 ώρες και έλαβε χώρα η εφαρμογή της αποκρουστικής τους «νομιμότητας». Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του 15μελούς και άλλος ένας μαθητής Γυμνασίου που τελεί υπό κατάληψη στο πλαίσιο του γενικευμένου κύματος αποδοκιμασίας και καταδίκης της κυβέρνησης.

Το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη Αχαΐας καταγγέλλει και καταδικάζει απερίφραστα την χαφιεδίστικης αντίληψης απόπειρα τρομοκράτησης των μαθητών και της νέας γενιάς και στηρίζει ολόκαρδα τον Δίκαιο Αγώνα τους για μια ζωή με αξιώσεις. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό των νέων, στο πλευρό της Ελπίδας για Ρήξη!

13 χρόνια μετά την είσοδο της χώρας μας στα μνημόνια έχουμε ένα ακόμα success story: το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 400 δις!

mera25

Το 2009 το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν 298 δις και το ΑΕΠ ανερχόταν στα 220. Σήμερα, 13 χρόνια και 4 μνημόνια μετά -μετά δηλαδή το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας στην ολιγαρχία, την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, του ασφαλιστικού και της κοινωνικής πολιτικής, την θεσμοθέτηση των καρτέλ, όπως αυτό της Ενέργειας και ψευτοαγορών, όπως ο «ΗΡΑΚΛΗΣ», όπου τα funds βυσσοδομούν πάνω στους δανειολήπτες, βγάζοντας τα σπίτια τους στο σφυρί- το ΑΕΠ βρίσκεται στα 190 δις και το δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 400 δις!

Το δε δημόσιο χρέος που εκδόθηκε μόνο μέσα στο 2022, ανέρχεται σε 8,2 δις και κατευθύνθηκε εξ ολοκλήρου στους ολιγάρχες της ενέργειας, ελέω του καρτέλ που ονομάζεται «Χρηματιστήριο Ενέργειας».

Διότι οι «επιδοτήσεις» που βλέπουμε στους λογαριασμούς του ρεύματος είναι επί της ουσίας φέσια που θα κληθούμε να πληρώσουμε με περαιτέρω περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα, περαιτέρω φορολόγηση και ξεπούλημα. Αποκλειστικά λόγω αυτού του καρτέλ, οι γνωστοί ολιγάρχες πουλάνε το ρεύμα 15 και 20 φορές πάνω του κόστους, με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ να μη λένε κουβέντα για το Χρηματιστήριο Ενέργειας (πώς θα μπορούσαν άλλωστε, από κοινού το θεσμοθέτησαν).

Για πόσο ακόμα όμως, θα το επιτρέπουμε αυτό;

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜέΡΑ25

▪ Φωτιά στα τρόφιμα = αισχροκέρδεια για το καρτέλ

▪ Φωτιά στο ρεύμα = αισχροκέρδεια για το καρτέλ

▪ Ξεπούλημα τραπεζών = αισχροκέρδεια για το καρτέλ

▪ Ξεπούλημα κόκκινων δανείων = αισχροκέρδεια για το καρτέλ

Όλα για το καρτέλ!

▪ Το καρτέλ το οποίο επιδοτεί ο λαός με νέα δανεικά.

▪ Το καρτέλ στο οποίο η επόμενη συγκυβέρνηση, «προοδευτική» ή «συντηρητική» θα δώσει διαπιστευτήρια πριν συγκροτηθεί.

▪ Το καρτέλ στο οποίο το ΜέΡΑ25 δεν θα δώσει διαπιστευτήρια.

👉 ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΜέΡΑ25

👉 ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜέΡΑ25 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης!

Όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες και με δεδομένα τα πολλαπλά καθημερινά εγκλήματα του επιτελικού παρακράτους της Μητσοτάκης Α.Ε., ακούγεται συχνά πυκνά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας το αίτημα: «να φύγει ο Μητσοτάκης». Πράγματι με δεδομένα αυτά τα 3,5 χρόνια με πληθώρα σκανδάλων, λεηλασιών, επιθέσεων κλπ. πρόκειται για ένα εύλογο ζητούμενο. Όμως αρκεί από μόνο του κάτι τέτοιο;

Φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης; Και μετά τι θα έρθει; Ο,τι και να έρθει θα είναι πιο… «προοδευτικό»; Και τι σημαίνει «προοδευτικό»; Θα είναι… προοδευτικότερος ο λογαριασμός του ρεύματος, χωρίς να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας; Θα είναι προοδευτικότεροι οι πλειστηριασμοί και οι πωλήσεις των «κόκκινων» δανείων, αν δεν καταργηθεί ο νόμος του «Ηρακλή» που φτιάχνει «Πάτσηδες»; Θα είναι προοδευτικότερος ο κίνδυνος από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, αν τις κάνει μια «κυβέρνηση με κορμό δήθεν την Αριστερά», αντίθετα με την απαγόρευση που έχουν επιβάλει όλες οι χώρες της Μεσογείου; Θα είναι προοδευτικότερη η συνηγορία στους υπερ-εξοπλισμούς και το ΝΑΤΟ την ώρα που θα συνεχίζει να υπάρχει κιόλας μνημονιακός περιορισμός των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία; Ή μήπως θα έχει προοδευτικότερο πρόσημο η συνέχιση της άλωσης του δημόσιου χώρου (Ελληνικό, Σκουριές, καζίνο και αεροδρόμιο στην Κρήτη κτλ.);

Δυστυχώς πια δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν δεν αλλάξουν ριζικά οι πολιτικές αυτές, η ικανοποίηση θα είναι μόνο στα επιμέρους και γρήγορα θα την καταπιεί η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε. Οπως δίδαξε το πρόσφατο παρελθόν, οι αποτυχίες που συντελούνται στο όνομα δήθεν της Αριστεράς μετράνε διπλά. Γιατί μαζί τους αποτυγχάνει και η ελπίδα, που την προηγούμενη φορά ήρθε αλλά δυστυχώς μας προσπέρασε. Και δεν έχουμε πλέον το περιθώριο για ένα απλό διάλειμμα μέχρι τον επόμενο ακόμα χειρότερο «Μητσοτάκη». Γι’ αυτό το ΜέΡΑ25 επιμένει πως η Ρήξη με όλον αυτόν τον φαύλο κύκλο των πολιτικών του μνημονίου και της ολιγαρχίας είναι η μόνη απάντηση στην πολλαπλή κρίση.

 Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τώρα!

Οι τιμές που καταγράφει καθημερινά το ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα μας, σε σύγκριση κιόλας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, επιβεβαιώνει αυτό που καιρό τώρα επισημαίνει το ΜέΡΑ25 για το ολιγαρχικό καρτέλ που έχει στηθεί στην αγορά ενέργειας μέσα από το ψευτοχρηματιστήριο ενέργειας – καφενείο 👉bit.ly/3CiHPP5 των πέντε πολύ συγκεκριμένων ντόπιων και ξένων παρασιτικών ολιγαρχών.

Και μπορεί η Κυβέρνηση να ισχυρίζεται πως δήθεν βάζει πλαφόν στις τιμές, η πραγματικότητα όμως είναι πως το σχετικό «πλαφόν» και οι υποτιθέμενες επιδοτήσεις, απλώς, στηρίζουν τα ίδια αυτά παρασιτικά, ολιγαρχικά συμφέροντα και δεν έχουν καμία σχέση με μια πραγματική στήριξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ακόμα και το επιχείρημα πως η τιμή του ρεύματος στη χώρα μας μεσουρανεί, επειδή οι τιμές του φυσικού αερίου εξαρτώνται από την τιμή που αυτό είχε τον προηγούμενο μήνα και όχι την προηγούμενη ημέρα, είναι απολύτως σαθρό, καθώς κανείς -πέρα από τους ολιγάρχες της ενέργειας- δεν εμποδίζει τον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει σε μια μέρα τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Γι’ αυτό το ΜέΡΑ25 επιμένει πως πρέπει εδώ και τώρα να καταργηθεί η οριακή τιμολόγηση, αλλά και αυτό το αίσχος του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας που η προηγούμενη Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα εγκαθίδρυσε και η σημερινή της Μητσοτάκης Α.Ε. έχει απογειώσει.

Γι’ αυτό επιπλέον θεωρούμε επιτακτική την επιβολή ενός πραγματικού πλαφόν στη λιανική, σύμφωνα με το μέσο κόστος ανά μονάδα παραγωγής και ένα ελάχιστο εύλογο ποσοστό κέρδους της τάξης του 5%.

Οτιδήποτε άλλο, απλώς, θα συνεχίσει το πάρτι για τους πολύ λίγους και την αφαίμαξη για τους πολλούς.

Η χρονιά σιγά σιγά βγαίνει και παρά τις τυμπανοκρουσίες της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για ανάπτυξη, ευημερία και όλα τα σχετικά, η χρεοκοπία της χώρας μας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλο και περισσότερο δυστυχώς, βαθαίνει.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφει έλλειμμα που εκτινάσσεται στο 8,5% για πρώτη φορά μετά την έναρξη της μνημονιακής διαδικασίας, με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δηλαδή να δανείζονται, κάθε χρόνο, το 8,5% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή το ελληνικό κράτος χρειάζεται να δανειστεί από τις αγορές περί τα 7,5 δις για τις ανάγκες αποπληρωμών των περίπου 15 δις το 2023, με ένα επιτόκιο όμως που ήδη μεσουρανεί σε δυσθεώρητα ύψη.

Κι όλα αυτά, όταν μέχρι κι ο επίορκος, μνημονιακός, κεντρικός τραπεζίτης κ. Στουρνάρας επισημαίνει τους κινδύνους από τα αυξημένα επιτόκια και μια “δημοσιονομική χαλάρωση”, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τα σκληρά μνημονιακά μέτρα λιτότητας της επόμενης περιόδου.

Συνεπώς, η επόμενη Κυβέρνηση, όποια κι αν είναι, θα έχει να διαχειριστεί μια οικτρή οικονομική κατάσταση, ειδικά μετά και το νέο χρέος που προστέθηκε από το 2019 και μετά και το οποίο από δω και πέρα θα έχει κι αυτό ανάγκη αναχρηματοδότησης.

Και επειδή η επόμενη των εκλογών είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα μας βρει με ένα νέο, 5ο μνημόνιο αν την διαχειριστεί το μνημονιακό τόξο, το ΜέΡΑ25 επιμένει πως η Ρήξη συνιστά πραγματικά επιτακτική ανάγκη για τον λαό και την οικονομία μας.