Νέο περιεχόμενο στη Δημοκρατία: Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών και Εκλεγμένων Πολιτών (ΔΙΑΣΚΕΠ) παντού!


▪ Μοχλός εκδημοκρατισμού της Οικονομίας

▪ Ούτε Ιδιωτικοποίηση ούτε Κρατισμός

▪ Ούτε Κεφάλαιο ούτε Γραφειοκράτες

Το δίλημμα Κράτος-Κεφαλαιοκράτες, Ιδιωτικομανία-Κρατισμός, εγκλωβίζουν την κοινωνία σε συντηρητική τροχιά που, εν τέλει, αποκλείει τον εκδημοκρατισμό – ο οποίος πνίγεται όταν η οικονομική εξουσία εγκλωβίζεται στο δίπολο Ιδιωτικοποίησης-Κρατικοποίησης, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της Ολιγαρχίας & της Οικονομικής Αναποτελεσματικότητας.

Το ΜέΡΑ25 σπάει αυτό το δίλημμα με Μοχλό Εκδημοκρατισμού, Ανάπτυξης & Πολιτισμού τα ΔΙΑΣΚΕΠ – τα Διαβουλευτικά Συμβούλια Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών, τα οποία συγκαλούνται και θεσμοθετούνται παράλληλα με την εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση δικτύων δημόσιων αγαθών (π.χ. ΔΕΗ) και εργαλείων-οργανισμών του κράτους (π.χ. ΑΔΑΕ).

Τα ΔΙΑΣΚΕΠ απαρτίζονται από (τουλάχιστον) 2/3 κληρωτούς (που εναλλάσσονται περιοδικά) και (το πολύ) 1/3 εκλεγμένων ή διορισμένων από τη Βουλή ειδικών. Τα ΔΙΑΣΚΕΠ επιλέγουν τους ανώτατους δικαστές και τον Κεντρικό Τραπεζίτη και είναι υπεύθυνα για τα δημόσια αγαθά (Υγεία, Παιδεία, ΜΜΕ, Μεταφορές, Δίκτυα Ύδρευσης, Ηλεκτρισμού κλπ), π.χ. εγκρίνουν τον διορισμό των διοικήσεων οργανισμών & κομβικών εταιρειών οι οποίες λογοδοτούν στα ίδια ΔΙΑΣΚΕΠ.

Με τα ΔΙΑΣΚΕΠ στην πρώτη γραμμή, ο διαχωρισμός Κοινωνίας-Οικονομίας καταργείται, η Δημοκρατία διεισδύει τόσο στο Κράτος όσο και στην Οικονομία, ο Κοινοβουλευτισμός αναβαθμίζεται, κι η Αποτελεσματικότητα συμβαδίζει για πρώτη φορά με την μείωση της εξουσίας κεφαλαιοκρατών-γραφειοκρατών επί των πολλών.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ & ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

Ο διττός στόχος του ΜέΡΑ25 είναι (α) πραγματικές, απαραίτητες παραγωγικές επενδύσεις στα Δημόσια Αγαθά και (β) η κοινωνικοποίησή τους ώστε να μην τα καρπώνονται/μονοπωλούν (και, συνεπώς, υποβαθμίζουν) ούτε οι ολιγάρχες ούτε οι γραφειοκράτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, τα ΔΙΑΣΚΕΠ αποτελούν το θεσμικό θεμέλιο της νέας, συμμετοχικής, μορφής ιδιοκτησίας και διαχείρισης των Κοινωφελών Δικτύων Παραγωγής & Διανομής Δημόσιων Αγαθών.

Αμέσως μετά την επανεθνικοποίηση της ενιαίας ΔΕΗ, του ενιαίου ΟΣΕ, των δικτύων ύδρευσης κλπ, τα διοικητικά συμβούλια θα διορίζονται και θα λογοδοτούν σε ΔΙΑΣΚΕΠ ανά δίκτυο/κλάδο. Επί πλέον, αυτά τα ΔΙΑΣΚΕΠ, στο πλαίσιο πραγματικής διαβουλευτικής διαδικασίας (deliberative process), θα διαμορφώνουν εναλλακτικά Αναπτυξιακά Σχέδια τα οποία, κατόπιν, θα τίθενται στην κρίση της Βουλής.

Όσον αφορά το ερώτημα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, το Δημόσιο έχει αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει εκεί που ο ιδιωτικός τομέας αποτυγχάνει συστηματικά. Γιατί δημιουργήθηκε η ΔΕΗ; Επειδή ο ιδιωτικός τομέας απέτυχε να ηλεκτροδοτήσει αποτελεσματικά την χώρα. Ο ΟΤΕ; Το ίδιο. Η ΕΥΔΑΠ; Το ίδιο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΕΣΥ είναι αποτελεσματικότερο στην παροχή υπηρεσιών υγείας (ιδίως κατά την πανδημία) από τον ιδιωτικό τομέα; Καμία! Τα αγαθά κοινής ωφέλειας παρέχονται πιο αποτελεσματικά από δημόσιους φορείς.

Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί τις παταγώδεις αποτυχίες του Κράτους που οφείλονται στους μαζικούς διορισμούς παλαιοκομματικού χαρακτήρα, στην διαπλοκή, στην έλλειψη λογοδοσίας κλπ.

Εδώ υπεισέρχεται η συνεισφορά των ΔΙΑΣΚΕΠ: Εγγυώνται ότι οι δημόσιοι φορείς δεν θα ελέγχονται ούτε από τον υπουργό ούτε από τον ιδιώτη-ολιγάρχη, αλλά θα τους διαχειρίζονται συμμετοχικά τα στελέχη τους που, με τη σειρά τους, θα λογοδοτούν στα ΔΙΑΣΚΕΠ.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θέση μας η μόνιμη, σε πραγματικό χρόνο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην οποία ο υπουργός, η υπουργός, δεν είναι παρά ένας, μία συμμετέχων που την χρηματοδοτεί, την διευκολύνει αλλά δεν την υπαγορεύει. Απορρίπτουμε το μοντέλο υπουργο-κεντρικών μεταρρυθμίσεων, με την/ον κάθε υπουργό να καταργεί την προηγούμενη υπουργο-κεντρική μεταρρύθμιση. Προτείνουμε μόνιμο ΔΙΑΣΚΕΠ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (αποτελούμενο κατά 2/3 από κληρωτούς εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων) και 1/3 κληρωτούς πολίτες). Μόνο έτσι θα πάμε κόντρα στις Σειρήνες που θέλουν το σχολειό και το πανεπιστήμιο φέουδό τους, είτε επιχειρηματικό, είτε συντεχνιακό, είτε χώρο εντός του οποίου αναπαράγεται η ιδεολογική κηδεμονία τους.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το ΜέΡΑ25 έχει κάνει σημαία του την ανάκτηση Δημοκρατικής Κυριαρχίας επί βασικών θεσμικών εργαλείων του κράτους (π.χ. ΑΑΔΕ, ΤΧΣ, Υπερταμείο, Ηρακλή-κόκκινα δάνεια, Χρηματιστήριο Ενέργειας). Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει συγκροτημένη και διεξοδική Πρόταση Νόμου όπου καταγράφεται λεπτομερειακά ο τρόπος με τον οποίο τα θεσμικά αυτά εργαλεία του κράτους θα περάσουν στην δικαιοδοσία ειδικών για την κάθε υπηρεσία ΔΙΑΣΚΕΠ, όχι στους υπουργούς ή άλλους γραφειοκράτες.

Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, η λύση δεν μπορεί να είναι η αντικατάσταση του ενός καθεστώτος από ένα άλλο καθεστώς, με μαζική παραγωγή «δικών μας» δικαστών. Επ’ αυτού, το ΜέΡΑ25 έχει καταθέσει την μόνη σοβαρή πρόταση θεσμικού εκδημοκρατισμού της Δικαιοσύνης. Π.χ. πλήρης διαχωρισμός εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, με την ηγεσία της Δικαιοσύνης να επιλέγεται από ΔΙΑΣΚΕΠ (Διαβουλευτικό Συμβούλιο Κληρωτών & Εκλεγμένων Πολιτών) αποτελούμενα από κληρωτούς δικαστές (όλων των βαθμίδων) και πολίτες.

▪ ΔΙΑΣΚΕΠ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα, η ηγεσία της Τράπεζας της Ελλάδας επιλέγεται απ’ όποιαν/ον τυχαίνει να κατοικοεδρεύει στο Μαξίμου την ημέρα που λήγει η θητεία της προηγούμενης ηγεσίας της Τράπεζας της Ελλάδας. Παράλληλα, η ρύθμιση, οι κανόνες κι οι περιορισμοί των ιδιωτικών τραπεζών, έχει φύγει από την σφαίρα της Δημοκρατικής Κυριαρχίας κι έχει περιέλθει στην Φρανκφούρτη (ΕΚΤ-SSM).

Το ΜέΡΑ25 τόλμησε να υιοθετήσει την πολιτική επέκτασης της συμμετοχικής, διαβουλευτικής διαδικασίας στον τομέα της Νομισματικής Πολιτικής και της Ρύθμισης του Τραπεζικού Συστήματος.

Συγκεκριμένα προτείνουμε η ηγεσία της Κεντρικής Τράπεζας να επιλέγεται από, και να λογοδοτεί σε, ειδικό ΔΙΑΣΚΕΠ Νομισματικής & Τραπεζικής Πολιτικής, να προσφέρει δωρεάν ψηφιακό τραπεζικό λογαριασμό και δωρεάν συναλλαγές σε κάθε πολίτη και, μακροπρόθεσμα, να χρησιμοποιεί αυτούς τους ψηφιακούς λογαριασμούς για την παροχή βασικού εισοδήματος σε κάθε πολίτη.