Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης (World Multiple Sclerosis Day)

Απο την συμμετοχή μου στην εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δ.Ελλάδας

Η 30 Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την χρόνια αυτή πάθηση, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, τις επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους και την επαφή με την οικογένεια.

Επίσης, αποτελεί ημέρα που αναδεικνύεται η αναγκαιότητα συμβολής της Πολιτείας στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην πρόβλεψη για αποκατάσταση και γενικότερα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προώθηση της ανεξαρτησίας των Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *