Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

🟢 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ενάντια στις καταστροφικές αντιοικολογικές πολιτικές και στο πράσινο ξέπλυμα, το #ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη καταθέτει ξεκάθαρες θέσεις ➤ shorturl.at/gqEFO

▪ Καμία εξόρυξη, κανένας αγωγός, όλα τα ορυκτά καύσιμα να παραμείνουν στα έγκατα της γης

▪ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, σχεδιασμό και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία

▪ Η Ελλάδα να γίνει το Μεσογειακό Κέντρο Παραγωγής και ∆ιανομής Πράσινου Υδρογόνου

▪ Προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων

▪ Ασφαλής και ∆ημόσια ∆ιαχείριση Απορριμμάτων

Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *